20 (Demo)

Hvorfor er branding vigtigt?

Der er findes mange definitioner af branding, hvorfor der er opstået forvirring om hvad dette term egentlig indbefatter. Dette er forståeligt, da branding før i tiden var defineret som et navn, slogan, symboler og design eller blot en kombination af disse elementer, der samlet identificerer virksomhedens ydelser. Dermed var brandet de elementer, der differentierede virksomhedens ydelser fra konkurrenterne.

Den dag i dag er branding en anelse mere kompleks, men ikke dets mindre endnu vigtigere i virksomheders søgen efter at være ”unik”.

Branding: De associationer som dine kunder får, når de hører eller ser din virksomheds navn, ydelser eller produkter, dog med forståelse for, at dette term ændrer sig i takt med kundeadfærd.

Branding handler derfor ikke kun om, at få et specifikt marked til at vælge din virksomhed over konkurrenterne, men også om at få ens målgruppe til at se virksomheden som problemløseren i forhold til målgruppens problemer eller behov.

For at opnå succes, er det derfor altafgørende, at virksomheden forstår målgruppens behov. Det er af samme årsag, at CAPSLON altid foretager en dybdegående analyse inden udarbejdelsen af en brandstrategi.

Hvor marketing er taktisk, altså hvilke virkemidler du bruger for at få dit produkt ud til dine kunder, er branding strategisk. Branding kan bruges som rettesnor til at forstå meningen med virksomhedens anliggender, hvilket er årsagen til, at branding besidder en stor betydning i en virksomhed eller organisation.

Men… hvordan ved vi at vores brand er ”stærkt nok”?

  • Relater dit brand sig til din målgruppe, og vil de øjeblikkeligt forstå sammenkoblingen uden for meget eftertanke?
  • Formår dit brand at kommunikere hvorfor din virksomhed er unik?
  • Reflekterer brandet det løfte din virksomhed giver til din målgruppe?

En klar definition af dit brands målgruppe samt en opgørelse over, hvad din virksomhed ønsker at opnå, er altafgørende for den videre håndtering af brandet.

Determiner hvad dit brand ønsker at opnå?

  • Hvad skal brandet gøre for min virksomhed?
  • Hvad skal andre sige om dine produkter og ydelser?
  • Modtagelse af specielle priser?
  • Vinde nogle specifikke projekter?
  • Få et specifikt antal nye kunder?
  • Blive industrileder?

Udform en tidslinje

Det vil forekomme en anelse mere overskueligt, hvis der udvikles en tidsplan, så de forskellige mål sættes i system. Dette kan for eksempel være udarbejdelsen af en medieplan, hvori forskellige artikler skal skrives og udsendes inden for en given tidsperiode. Denne form for tids-management er hovedbestanddelen i CAPSLON’s brandstrategier, da det giver overblik og forståelse for et givent projekt og dets forskellige handlinger. Hernæst kan brandstrategien bygges og udvikles ved at nedskrive hvordan, hvornår og hvad virksomheden er nødsaget til at gøre for at imødekomme målet. Fortsæt arbejdet og nedskriv nu hvad der kan gøres i denne uge eller måned for at imødekomme målet. Vær specifik.