Se hvordan vi kan samarbejde

01.
Analyse

Samtlige løsninger er rodfæstet i et grundigt analysearbejde, hvori vi meget præcist kan udspecificere hvilke områder, der besidder et uforløst potentiale. Dette sikrer, at strategien altid er data- og analysebaseret, hvilket er medvirkende til at skabe et solidt fundament for den videre proces.

MARKEDSANALYSE

Analysen belyser, hvorvidt et nuværende eller nyt marked er passende for din virksomhed.

WEB ANALYTICS

En måling, indsamling og analyse af web-data med formål at optimere virksomhedens ageren online.

MÅLGRUPPEANALYSE

Analysen har til formål, at belyse behovet for et givent produkt samt afdække den optimale kommunikation til målgruppen.

EXPLORATIV ANALYSE

Analysen anvendes til at belyse en given problemstilling samt udarbejde en mulig løsning.

02.
Strategi

Langsigtet planlægning fører ofte til den mest optimale opnåelse af et givent mål. Det er dermed altafgørende, at strategien og taktikken bag markedsføringsaktiviterne hænger sammen med det overordenede forretningsmål, hvorved sikres at alle strategier fastlægges med et forretningsmæssigt fokus.

MARKETINGSTRATEGI

Strategien beskriver hvordan kunder erhverves, og indgår som en del af virksomhedens forretningsplan.

BRANDSTRATEGI

Strategien indbefatter specifikke langsigtede mål, som beskriver hvad din virksomhed står for, og hvordan den skal agere dag til dag.

DIGITAL STRATEGI

Strategien er en langsigtet forretningsplan, der angiver, hvordan virksomheden udvikler en succesfuld online tilstedeværelse, der overholder forretningsudviklingsstrategien.

PR STRATEGI

En strategi og skitsering af dine mål, og hvordan disse kan opnås gennem systematisk PR.

03.
Branding

I en verden hvor kunder bliver eksponeret for produkter og brands som aldrig før, er det altafgørende at besidde den fornødne viden om hvad, der skal til for at opnå en given position i markedet. Gennem en grundig brandevaluering med udgangspunkt i effektivitet og kreativitet, er vi altid sikret at opnå den ultimate løsning.

BRANDSTRATEGI

Strategien indbefatter specifikke langsigtede mål, som beskriver hvad din virksomhed står for, og hvordan den skal agere dag til dag.

BRANDPLATFORM

En strategi for oparbejdelsen af et professionelt udtryk samt stærke associationer, som dine kunder har til din virksomhed.

BRANDIDENTITET

Udarbejdelse af en strategi for, hvordan virksomheden præsenterer sig samt vil opfattes af dens kunder.

IDÉKATALOG

Et katalog bestående af velbeskrevet idéer, som kan løse eller løfte et givent projekt.

04.
DIGITAL 

Vi kan nå kunderne gennem en lang række markedsføringsaktiviteter, men med udgangspunkt i den forudgående analyse samt brandingmæssige evaluering, er det muligt at udvælge de mest optimale eksponeringskanaler. Dette sikrer at vores kunders investering lægges, der hvor afkastet må være størst.

SEO

Din virksomheds hjemmeside optimeres med det formål, at fremkomme i Googles organiske søgeresultater, når potentielle kunder søger efter et produkt, som din virksomhed tilbyder.

SEM (ADWORDS)

Din virksomhed fremkommer i annoncesektionen af Googles søgemaskine eller på udvalgte hjemmesider, når potentielle kunder søger efter et produkt, som din virksomhed tilbyder.

SOCIALE MEDIER

Din virksomhed eksponeres til en given målgruppe med en målrettet kampagne, på tværs af de sociale medier.

WEBDESIGN

Udarbejdelsen af en informativ, brugervenlig og optimeret hjemmeside, hvis formål er at give din virksomhed de bedste forudsætninger online samt fremstille virksomheden i de bedsttænkelige rammer.

Siden 2002 har holdet bag REKLAMEBUREAUET CAPSLON succesfuldt løst mere end 500 opgaver og udfordringer for danske og internationale virksomheder og brands. Hver gang med fokus på opnåelse af konkrete økonomiske resultater, i form af øget omsætning, mere profit, større markedsandele og et stærkere brand. Alt starter med den rigtige idé, og den rigtige idé udspringer fra at have de vigtigste indsigter på plads. Eller med andre ord, at gøre det rigtige forarbejde i form af at forstå sit marked, sine konkurrenter, sine ressourcer og hvor det uforløste potentiale befinder sig. Det lyder måske elementært, men det er ikke altid sådan det foregår.   Du vælger en dialog med CAPSLON, hvis du ønsker en allieret samarbejdspartner som lytter, analyserer og anbefaler på bagrund af fakta. CAPSLON bliver din sparringspartner som betragter din virksomheds største udfordringer som sine egne, og gerne lader lyset brænde natten igennem, hvis det er det der skal til. Vi kalder det egentlig bare at være engagerede.

Peter Brockdorff, CEO.

udvalgte kampagner

Holdet bag CAPSLON har stået bag mere end 500+ kampagner, hvoraf nedenstående blot er et udsnit af den samlede portefølje.

Julesagen
Statoil – bio 95
Gyldendal
IKON KØBENHAVN
Triumph
Rygestop
TAP1
ÄNGLAMARK – COOP
Den Grønne Slagter
Linie Aquavit
Jägermeister

Holdet bag CAPSLON har stået bag mere end 500+ kampagner, hvoraf nedenstående blot er et udsnit af den samlede portefølje.

VORES TILGANG TIL MARKEDSFØRING

Vi præciserer og effektiviserer  målrettet din virksomheds markedsføring gennem en unik tilgang, der sammenslutter Big Data, Data Fusion og adfærdsvidenskab, som til sammen giver effektiv én-til-én markedsføring.

$ $
BIG DATA

Mange datakilder, mange dataformer, historiske data og data som beskriver fremtiden

$ $
DATA FUSION

Når data smelter sammen, opnås nye indsigter og perspektiver for nye potentialer

$ $
w w
ADFÆRDSVIDENSKAB

Gennem Big Data og Datafusion forstås adfærdsmotiver og kundeindsigter

7 7
N N
MARKEDSFØRING

Viden og indsigter skaber grundlag for integreret, effektiv og resultatgivende markedsføring

Indsigter

Markedet er i konstant bevægelse, derfor har vi valgt at levere en række indsigter, som kan være gavnlige i et omskifteligt og, til tider, uoverskueligt felt. Vi bevæger os med hastige skridt ind i en æra, hvor verden ændrer sig så hurtigt, at virksomheders eksistensberettigelse dagligt sættes på prøve. Paradokset ligger i, at det gennem nutidens markedsføringsredskaber er nemmere end nogensinde at nå kunderne, men samtidigt har det aldrig været vanskeligere at opnå forretningsvækst og kundeværdi gennem brandopbygning. Derfor anser vi, at der i dette øjeblik skal sættes fokus på værdien i den enkelte virksomheds brand gennem kreativitet og effektivitet.

2-layers-8 (Demo)
Digital marketing 2018

I et foranderligt samspil af markedsføringsdiscipliner, er det virksomheders vigtigste opgave, at finde fodfæste i den digitale transformering, som ligesom en stormflod blot bliver større og større. Hvis du føler dig overvældet af ny information, teknologier og mangel på struktur, er du bestemt ikke den eneste. Men hvad hvis vi kunne ændre fortegn, så nye tiltag, informationer og teknologier i stedet for kunne struktureres, sorteres og hernæst måles positivt på bundlinjen?

20 (Demo)
Hvorfor er branding vigtigt?

Der er findes mange definitioner af branding, hvorfor der er opstået forvirring om hvad dette term egentlig indbefatter. Dette er forståeligt, da branding før i tiden var defineret som et navn, slogan, symboler og design eller blot en kombination af disse elementer, der samlet identificerer virksomhedens ydelser. Dermed var brandet de elementer, der differentierede virksomhedens ydelser fra konkurrenterne.

Den dag i dag er branding en anelse mere kompleks, men ikke dets mindre endnu vigtigere i virksomheders søgen efter at være ”unik”.